Menu Zamknij

Job shadowing – Vitoria Gasteiz

W dniach 18-22 grudnia 2024 w ramach programu Erasmus+  odbyłam job shadowing w Colegio Carmelitas Sagrado Corazon w Vitoria-Gasteiz. Wyjazd był źródłem cennej wymiany doświadczeń pedagogicznych, a także stworzył możliwość zapoznania się z bogatym dziedzictwem kulturowym Kraju Basków i jego mieszkańców. Realizując plan pobytu uczestniczyłam w obserwacji zajęć lekcyjnych oraz miałam okazję zapoznać się ze strukturą szkoły i specyfiką pracy nauczycieli, a także różnorodnością społeczności szkolnej. Dzięki temu mogłam bardziej wnikliwie zapoznać się z metodyką nauczania w szkole, a także zapoznać się ze specyfiką pracy w szkole. Plan obserwacji zajęć obejmował następujące przedmioty: historia w języku angielskim (w klasach szkoły średniej), język angielski (speaking, gramatyka i zajęcia techniczne), język francuski, a także język angielski w oddziałach przedszkolnych oraz szkole podstawowej. W ostatnim dniu job shadowing miałam przyjemność obejrzeć dwa koncerty świątecznie w wykonaniu wszystkich klas szkoły podstawowej i średniej. W występie jednej z klas wziął udział uczeń naszej szkoły, który tego samego dnia zakończył wymianę długoterminową. Obserwacje lekcji i rozmowy z nauczycielami uczącymi poszczególne grupy uczniów  były dla mnie cennym źródłem inspiracji i motywacji do dalszego doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych po powrocie do kraju. Dzięki współpracy z nauczycielami Colegio Carmelitas miałam również szansę zaobserwować wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych oraz technologii wspierających procesy nauczania w różnorodnych zespołach klasowych poprzez dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów. Udział w job shadowing w Colegio Carmelitas Sagrado Corazon był dla mnie nie tylko możliwością wymiany dobrych praktyk, ale także cennym doświadczeniem z perspektywy nauczycielki języka angielskiego. Ta intensywna i pouczająca wymiana doświadczeń na pewno wpłynie pozytywnie na moją pracę pedagogiczną i będzie stanowiła inspirację do dalszego doskonalenia się w zakresie nauczania języków obcych oraz udziału w projektach i inicjatywach, które przyniosą wymierne korzyści zarówno mnie, jak i społeczności szkolnej. 

Translate »