Menu Zamknij

XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu – partner wiodący

XIV LO POZNAŃXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań. Szkoła jest położona w dolnym tarasie Rataj, tuż nad Wartą, w zacisznym miejscu. Lekcje odbywają się w godz. 8:00 – 16:20 bez zmianowości.
Kadra pedagogiczna liczy 40 nauczycieli, w tym 24 dyplomowanych. W szkole naucza się trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w grupach międzyoddziałowych. Szkoła prowadzi trzy innowacje pedagogiczne zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W chwili obecnej szkoła liczy 13 oddziałów. Uczniowie szkoły są przeciętnie uzdolnieni i uzyskują adekwatne wyniki. W szkole są prowadzone oddziały humanistyczne, matematyczno-informatyczne, biologiczno-chemiczne, turystyczne oraz europejskie. Szkoła współpracuje z sześcioma poznańskimi uczelniami. W ramach współpracy odbywają się zajęcia na uczelniach, a także w budynku szkoły zajęcia prowadzą przedstawiciele uczelni.
Owocna jest współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Koło Wolontariuszy współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Uczniowie pomagają też najmłodszym uczniom szkół podstawowych w nauce języka angielskiego. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów jest możliwość kontaktu z maluchami z sąsiadującego z XIV LO Przedszkolem nr 117 – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom… i my też!”. Uczniowie XIV LO poza umilaniem szkolnych uroczystości, występują, grając i śpiewając dla członków pobliskiego Klubu Seniora. Od dwóch lat w XIV LO działa Szkolna Drużyna Szpiku, propagująca zgłaszanie się do banku dawców szpiku kostnego. Szkoła corocznie uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, szczególnie z przedsiębiorczości, filmowych oraz same inicjuje i organizuje projekty: interdyscyplinarne oraz historyczne.
XIV Liceum jest aktywne we wprowadzaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych , w tym mobilnych w zarządzaniu szkołą oraz w nauczaniu. Szkoła posiada wydajną sieć bezprzewodową dostępną dla pracowników i uczniów szkoły. Każda sala wyposażona jest w komputer i projektor multimedialny. Dzięki temu jedyną formą dokumentacji prowadzenia przebiegu nauczania jest dziennik elektroniczny. Szkoła szeroko stosuje technologie mobilne w nauczaniu. Od 1 września 2014 funkcjonuje e-klasa, w której uczniowie wyposażeni są w tablety w stosunku 1:1. Tablety są stosowane na wszystkich możliwych zajęciach edukacyjnych, szczególnie w sytuacjach, w których tradycyjne metody nie przynoszą spodziewanych rezultatów. W roku szkolnym 2015/16 szkoła uruchamia drugą e-klasę. Nasza szkoła stara się stosować systemy jakości wynikające z Kontroli Zarządczej.

Pomysł na ten projekt jest wynikiem kierunku rozwoju szkoły, jaki w 2013 roku wytyczyła rada pedagogiczna oraz potrzeb z nim związanych. We wrześniu 2014 roku w naszej szkole naukę rozpoczęła tzw. eklasa – klasa, której uczniowie pracują wykorzystując na lekcjach iPady. Decyzja o utworzeniu takiej klasy była podyktowana poniekąd potrzebą uatrakcyjnienia oferty szkoły, ale także była wynikiem obserwacji trendów panujących w szkolnictwie na całym świecie. Ponieważ eklasa cieszyła się dużym zainteresowaniem w bieżącym roku mamy w planach otworzyć kolejną.
Mimo licznych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły, jesteśmy ciągle szkołą początkująca w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Współpracujemy ze szkołami wykorzystującymi technologie mobilne w Polsce, jednak są to w znakomitej większości szkoły gimnazjalne. Dlatego czujemy ogromną potrzebę wymiany doświadczeń z innymi szkołami średnimi na świecie.
Postanowiliśmy wpleść wątek otwartych zasobów edukacyjnych w temat naszego projektu, gdyż uważamy, że idealnie koreluje on z potrzebami naszych szkół oraz z wykorzystaniem TIK. Chcemy móc przyczynić sie do kształtowania, promowania i rozwoju otwartej edukacji a także chcemy tworząc własne zasoby, móc z niej korzystać. Nie tworzyliśmy jeszcze OZE, ale liczymy na to, że doświadczenia wynikające ze współpracy z partnerami zaowocują wartościowymi materiałami, które zarówno my, jak i wszyscy zainteresowani tematem będą mogli w przyszłości z powodzeniem wykorzystać.
Nasze szkoły partnerskie są placówkami w różnym stopniu wykorzystującymi technologie w swej pracy. Szkoła w Rumuni również pracuje na iPadach.

Odwiedź naszą witrynę!

Translate »