Menu Zamknij

Liceul Tehnologic Economic de Turism – Rumunia

Szkoła średnia turystyczna „Economic Technological High School of Tourism” została założona 1 września 2004 roku jako ekonomiczna zawodowa szkoła turystyczna – „The Economic Vocational School of Tourism”. W pierwszym roku istnienia w szkole uczyło się 26 klas na następujących poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i średnim technicznym, na poziomie szkoły średniej w specjalności: handel, usługi żywieniowe i turystyka. Dnia 1 września 2006 roku „Economic Vocational School of Tourism” przejęła szkołę nr 16 „Mircea cel Batran”. 7 czerwca 2012 „the Economic Vocational School of Tourism” uzyskała certyfikat szkoły europejskiej dzięki działalności na rzecz promocji europejskich wartości w edukacji. Dnia 1 września 2012 roku szkoła zmienia nazwę „The Economic Technological High School of Tourism” – Technikum turystyczno-ekonomiczne.

„The Economic Technological High School of Tourism” jest szkołą, gdzie kształcenie zawodowe łączy się z rozwojem osobistym, gdzie uczeń ma swobodny dostęp do nauki na poziomie szkoły średniej mogąc jednocześnie realizować swoje cele osobiste w projektach indywidualnych i grupowych.
„The Economic Technological High School of Tourism ” ma ambicje kształcić profesjonalistów w sektorze usług takich, jak: turystyka, handel, katering publiczny, ekonomia.

„The Economic Technological High School of Tourism” oferuje swoim studentom:
– szkołę, która kultywuje pasje i rozwój zawodowy;
– szkołę, która promuje rozwój kreatywności i inicjatywy;
– szkołę, która uczy jak być aktywnym, odpowiedzialnym, zaangażowanym i niezależnym.

Obecnie szkoła ma 34 oddziały na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej. Uczniowie szkoły średniej uczą się na specjalistów w następujących dziedzinach:
– usługi/turystyka i usługi żywieniowe – absolwenci przygotowanie do następujących zwodów: technik turystyki, organizator bankietów;
– usługi/handel – absolwenci zdobywają przygotowanie do zawodu: technik do spraw handlowych;
– usługi/ekonomia – absolwenci zdobywają przygotowanie do zawodu: technik ekonomista.

Po ukończeniu nauki w technikum i zdaniu egzaminu zawodowego oraz egzaminu końcowego z umiejętności ogólnych (równoznacznik naszego Egzaminu Maturalnego), uczniowie kończą czwarty poziom edukacji. Absolwenci technikum mogą kontynuować edukację na uczelni wyższej, mogą też podjąć pracę w wybranym zawodzie.

W tym roku szkolnym naukę w „The Economic Technological High School of Tourism” podjęło 874 uczniów, 96 % z nich na kierunkach: usługi żywieniowe, turystyka i ekonomia.

Placówka zatrudnia 62 osoby. 72.20% nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin, 25.80 % nauczycieli zastępujących; 61.29 % nauczycieli z tytułem magistra lub doktora; 11.29 % nauczycieli z tytułem licencjata; 24.20 % nauczycieli z doświadczeniem i 3.22 % nauczycieli początkujących, 9 nauczycieli wspomagających, 13 pracowników nie będących nauczycielami.

W skład szkoły wchodzą 2 budynki, w których odbywa się nauczanie:
1. (36) sale lekcyjne ; laboratorium fizyczno-chemiczne (2); sale komputerowe (3); sala biologiczna (1); sala dydaktyczna do przedmiotów technicznych (1); sala dydaktyczna do przedmiotów społeczno-humanistycznych (1); sala dydaktyczna do zajęć wychowania fizycznego (1); laboratorium językowe (1); sala dydaktyczna do matematyki (1); sala dydaktyczna do historii i geografii (1); sala dydaktyczna do chemii (1); sala dydaktyczna do fizyki (1).
2 laboratoria dla kierunku: usługi żywieniowe; laboratorium dla kierunku: handel produkty spożywcze (1); Handel, inne produkty – laboratorium (1); Laboratorium technik serwowania (2).
Ponadto w szkole znajdują się : 2 biblioteki, po jednej w każdym budynku, boisko szkolne, 2 gabinety medyczne , po jednym w każdym budynku, gabinet psychologa, sala wychowania fizycznego.

„The Economic Technological High School of Tourism” oferuje:
– szkolenie teoretyczne i praktyczne, które umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności , które posłużą absolwentom w ich przyszłym rozwoju,
– nowoczesne nauczanie promujące wielojęzyczność i postawę aktywnego obywatela Europy,
– warunki sprzyjające rozwojowi młodego pokolenia, warunki umożliwiające swobodne wyrażanie się, działanie i uczestniczenie w różnego rodzaju projektach,
– nauczanie, które kładzie nacisk na kreatywność, umiejętność stosowania nowoczesnej technologii i komunikowania się w językach obcych,
– możliwość zaangażowania się w działalność wolontariacką, w ochronę środowiska, ekologię i inne ważne problemy naszych czasów.

Odwiedź witrynę szkoły!

Translate »