Menu Zamknij

IIS „VIALE ADIGE” – Włochy

italy

Szkoła średnia, która wyznaje zasadę, że liceum to nie tylko placówka edukacyjna, lecz instytucja, która towarzyszy, rozwija i współtworzy osobowość ucznia. Studenci tutaj tworzą swój własny, osobisty program nauczania poprzez rozwój umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych w połączeniu z nauką mającą charakter teoretyczny i praktyczny. Jest to szkoła, gdzie kształci się osobę, która rozumuje, nabiera zdolności by stać się obywatelem, pracownikiem, młodym człowiekiem potrafiącym stawić czoła przyszłości. Mając na uwadze powyższe zasady, placówka współpracuje z władzami lokalnymi, aby dać szerokie możliwości szkoleniowe poprzez staże i praktyki zawodowe, które pozwalają dobrze poznać zasoby i możliwości, jakie oferuje teren.
Kierunki edukacyjne szkoły cechuje ścisły związek z lokalnym biznesem, instytucjami gospodarczymi, wolontariackimi oraz prywatnymi firmami usługowymi.

Edukacja w IIS „Viale Adige” dzieli sie na następujące dziedziny zawodowe:
1) Kierunek kulinarny „Lucio Cappannari”, który powstał w 1999/2000. Ma bliskie relacje z hotelami, restauracjami i władzami lokalnymi. Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczą się programem podzielonym na dwa dwuletnie etapy i piąty, odrębny rok nauki. Pierwsze dwa lata nauki obejmują wiedzę i umiejętności ogólne, drugi etap obejmuje naukę w zakresie wybranej specjalizacji, natomiast trzeci rok przeznaczony jest na przygotowanie w zakresie zarządzania firmą. Poza rozwojem kulturalno- zawodowym szkoła oferuje udział w projektach i innych wydarzeniach szkoleniowo-edukacyjnych.

2) Kierunek turystyczny „Benedetto Croce” kładzie sie tu duży nacisk na rozwój językowy, rozwój umiejętności praktycznych potrzebnych do zdobycia zatrudnienia na rynku turystycznym oraz umiejętności pozwalających na dalszą kontynuacje nauki na uczelni wyższej. Nauka podzielona jest na dwa dwuletnie etapy i piąty, odrębny rok nauki. Pierwsze dwa lata nauki obejmują wiedzę i umiejętności ogólne, drugi etap obejmuje naukę w zakresie wybranej specjalizacji, natomiast trzeci rok przeznaczony jest na rozwój i wzmocnienie umiejętności praktycznych. Uczniowie tego kierunku od pierwszego roku nauki uczą się trzech języków: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

3) Kierunek ekonomiczny „Guido Baccelli” kształci specjalistów sektora finansowego w gospodarce. Oferuje uczniom pełne przygotowanie organizując na przemian szkolenia, warsztaty, staże, praktyki zawodowe, które sprzyjają nabywaniu umiejętności technicznych i zawodowych.
Szkoła jest wyposażona w cztery pracownie komputerowe, laboratorium językowe oraz interaktywne laboratorium do symulacji rozwoju przedsiębiorstwa.
W obrębie tego kierunku wyróżnia się następujące specjalizacje:
a) rachunkowość, finanse i marketing
b) stosunki międzynarodowe
c) biznesowe systemy informacyjne.

Odwiedź witrynę szkoły!

Translate »