Menu Zamknij

Rezultaty Pracy Intelektualnej

Od początku trwania projektu pracujemy nad wytworzeniem RPI, czyli Rezultatów Pracy Intelektualnej. Będą to produkty wytworzone z myślą o uczniach i nauczycielach, a co najważniejsze dostęp i korzystanie z nich będą darmowe.

Planowane rezultaty mają na celu:
1. Dla uczniów i nauczycieli:
– wzrost kompetencji i samodzielności językowej
– otwartość na kulturę i obyczaje innych krajów
– poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii i obyczajów państw partnerskich
– wzrost poczucia własnej wartości
2. Dla nauczycieli:
– poprawa profesjonalnego wizerunku nauczyciela
– wzrost kompetencji w zakresie TIK
– wymiana doświadczeń, dobrych praktyk
– rozbudowa warsztatu pracy
– wzrost motywacji do dalszego rozwoju
3. Dla uczniów:
– zawarcie nowych znajomości
– poprawa wyników w nauce
– wzrost motywacji do dalszej nauki
– poznanie narzędzi wykorzystywanych do samodzielnej nauki
– poznanie sposobów uczenia się w krajach partnerskich
– wzrost atrakcyjności na rynku pracy
– przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Oto zaplanowane RPI:
– stworzenie pakietu lekcji w iTunes U Course Manager
– stworzenie książki interaktywnej  „Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach interdyscyplinarnych”
– stworzenie kursu online „Od pomysłu do zysku, czyli jak założyć firmę”
– stworzenie autorskiego programu nauczania „Z Europą na ty” z podręcznikiem interaktywnym.
– stworzenie przewodnika interaktywnego po tematycznych ścieżkach rowerowych Poznania
– stworzenie miejskiej gry interaktywnej Treasure Hunt „Osobliwości mojego miasta”
– stworzenie multimedialnego magazynu-miesięcznika projektu w Glogster Edu
– stworzenie filmów z realizacji poszczególnych etapów projektu
– stworzenie animacji, quizów i innych materiałów dydaktycznych przy użyciu różnych narzędzi Web 2.0

Translate »