Menu Zamknij

VALUEME LTD – Bułgaria

Valueme jest stowarzyszeniem zajmującym się dostarczaniem cyfrowych produktów i usług edukacyjnych  osobom fizycznymi instytucjom.

Główne obszary zainteresowania i działalności Valueme to: promowanie skutecznego dialogu i współpracy w dziedzinie edukacji, szkolenie, młodzieży, uczenie się przez całe życie, edukacja globalna, poradnictwo zawodowe, zrównoważony rozwój, zatrudnienie, przedsiębiorczość i sprawy społeczne, promowanie inicjatyw wspierających pedagogów na ich ścieżce do budowania gotowości cyfrowej i wdrażania jej, tworzenie programów nauczania mających na celu poprawę umiejętności cyfrowych w edukacji poprzez uczenie się na odległość i pracę zdalną, promowanie metod szkoleniowych i technik nauczania wysokiej jakości , opracowywanie metodyki nauczania i kursów szkoleniowych, które przyczyniają się do osiągania lepszych wyników edukacyjnych i  rekompensują deficyty w środowisku e-learningowym, promowanie komunikacji, współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami na poziomie krajowym i europejskim, uczestniczenie i promowanie problematyki studiów europejskich i stosunków międzynarodowych, wspieranie trenerów, nauczycieli i osób pracujące z młodzieżą gotowymi planami lekcji i programami do zilustrowania treści nauczania, zapewnienie lepszej pomocy osobom pokrzywdzonym osobom o mniejszych szansach i młodym ludziom mieszkający zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich w kraju, aby mogli mieć równe szanse i dostęp do edukacji.

Translate »