Menu Zamknij

Europe closer to you! Z Europą na ty! – książka interaktywna

Celem interaktywnego podręcznika „Z Europą na Ty” wraz z programem nauczania przedmiotu edukacja europejska jest umożliwienie uczniom, w nowatorskiej formie, przyswojenia zagadnień dotyczących historii integracji europejskiej, funkcjonowania i kompetencji organów Unii Europejskiej, a także korzyści płynących z członkostwa w UE. Najwięcej miejsca poświęcone zostało dorobkowi kulturowemu państw Europy oraz ich specyfice gospodarczej, politycznej i geograficznej.

Podręcznik jest formą przewodnika po wspomnianych zagadnieniach, które podane są w formie najbardziej odpowiadającej współczesnemu uczniowi. Utrwalenie tych treści realizowane jest poprzez różne formy interaktywnych quizów, gier, ankiet itp.

Podręcznik powstał dzięki współpracy nauczycieli naszej szkoły z partnerami z Włoch, Rumunii i Turcji, biorącymi udział w projekcie Erasmus+. Partnerzy zagraniczni opracowali materiały dotyczące regionów Europy oraz inicjatyw europejskich w ich krajach, co pozwoliło na szersze i bardziej obiektywne spojrzenie na Europę.

Przygotowanie podręcznika w formie interaktywnej (w postaci pliku ePub) oraz udostępnienie go uczniom, nauczycielom, szkołom i innym zainteresowanym instytucjom pozwoli na jego szerokie wykorzystanie przez zróżnicowane grono odbiorców.

 

Podręcznik interaktywny Z Europą na ty!

wersja polska https://drive.google.com/open?id=0B9X7AzwTJJegdzRvV0NLQ2ZRbzg

wersja angielska https://drive.google.com/open?id=0B9X7AzwTJJegRXFrSEFJVVlCMm8

 

Materiały autorstwa partnera z Włoch

https://drive.google.com/drive/folders/0B3eEDTgThZN3cEdjUmk0bXN4clE?usp=sharing

Materiały autorstwa partnera z Rumunii

https://drive.google.com/open?id=0B-0WKB3WY_5fdUx4LXY1TklobFk

Materiały autorstwa partnera z Turcji

https://drive.google.com/open?id=0Bw4cuttJTuirdGFoZHlfd1BObVE

Translate »