Menu Zamknij

Second English Language School „Thomas Jefferson”

Second English Language School jest szkołą średnią oferującą naukę języków na zaawansowany poziomie. W szkole uczy się 1000 uczniów w wieku od 14 do 18 roku życia. Proponuje się tu przede wszystkim intensywną naukę języka angielskiego jako języka obcego, ale naucza się po angielsku także takich przedmiotów, jak: fizyka, historia, filozofia, biologia i chemia. Ponieważ program nauczania nie obejmuje przygotowania do zawodu, nauczyciele wykorzystują każdą sprzyjającą okoliczność, aby wdrażać działania ukierunkowane na rozwój wszelkich kompetencji miękkich przydatnych na rynku pracy. Szkoła brała udział w programie Junior Achievement (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości). To przedsięwzięcie wzbogaciło życie szkolne, a uczniom dało

możliwość rozwoju miękkich kompetencji, takich jak: umiejętność autoprezentacji, pracy w grupie, negocjacji, itp. Uczniowie mogli również porozmawiać z przedsiębiorcami, wziąć udział w zajęciach na temat budowania kariery zawodowej, mogli dowiedzieć się jak się przygotowywać do konkretnego zawodu, jak go utrzymać i jak dbać o samorozwój przez cały czas aktywności zawodowej. Program School Company pomógł uczniom zrozumieć rolę biznesu w społeczeństwie.

Poprzez praktyczne działania mogli oni zobaczyć, jak założyć firmę i jakimi zasadami rządzi się wolny rynek. Nauczyli się robić badania rynku a następnie wykorzystywać tę wiedzę w praktyce.

Uczniowie Second English Language School są dobrze zmotywowani, mają jasną wizję swojej przyszłości chcą w przyszłości móc pracować dla dobra społeczeństwa. Zarówno nauczyciele Second English Language School, jak i uczniowie są przekonani, że znajomość języka obcego eliminuje bariery pomiędzy ludźmi, pozwalając im komunikować się, pracować razem oraz swobodnie podróżować. Znajomość języka obcego daje możliwość kontaktu z ludźmi z całego świata, poznania ich kultury i podnosi samoocenę, a wszystko to predestynuje do udanej kariery zawodowej, zwłaszcza w środowisku wielokulturowym. Priorytetem podczas codziennej pracy nauczycieli tej szkoły jest kształtowanie wiedzy i umiejętności na temat efektywnego połączenia potrzeb społecznych z gospodarką rynkową. Nauczyciele czynią to poprzez: przyswajanie i kształtowanie wartości narodowych i kulturowych, wspomaganie rozwoju kreatywności, indywidualności, rozwoju duchowego, fizycznego, społecznego i zdrowotnego. Wspierają rozwój wolnej, moralnej i przedsiębiorczej jednostki. Promują naukę języków obcych i wartości kulturowych

Unii Europejskiej.

 

Translate »