Menu Zamknij

Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR)

CINDOR jest ośrodkiem szkoleniowym zarządzanym przez IEFP (Institute for Employment and Vocational Training) – Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego oraz AORP (Portuguese Goldsmiths and Watchmakers Association) – Portugalski Związek Jubilerów i Zegarmistrzów. Od 30 lat CINDOR oferuje kształcenie zawodowe na poziomach od 1 do 3 Europejskich Ram Kwalifikacji a także kształcenie podyplomowe. Szkoła usytuowana jest na terenach miejskich mających problemy ekonomiczne i rosnące bezrobocie. W CINDOR uczą się młodzi ludzie, których rodzice, często oboje, są bezrobotni lub mają inne problemy. Są to jednak ludzie mocno zmotywowani do pracy i zdeterminowani skorzystać z szansy rozwoju i odkrywania dziedzictwa kulturowego Europy. Udział w projekcie da uczniom możliwość wykształcenia i rozwoju takich zachowań, jak: umiejętność komunikacji, tolerancji względem opinii drugiego człowieka, umiejętności unikania konfliktów. Praca przy projekcie pozwoli dostrzec uczniom wartość wspólnego wysiłku i zmotywować do nauki języka. Szkoła ma duże doświadczenie w przygotowywaniu do takich zawodów, jak: technik handlowiec, technik informatyk czy technik jubiler. Kładzie się tu nacisk na rozwój kluczowych kompetencji, jak: zdolność uczenia się, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, przedsiębiorczość, porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne. Zespół projektowy będzie się składał z nauczycieli psychologii, filozofii, angielskiego, geografii, portugalskiego oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Szkoła będzie także angażowała pracowników społecznych, animatorów społecznych, jako osoby o dużym doświadczeniu w pracy z młodzieżą, zwłaszcza z młodzieżą o specjalnych potrzebach. Centrum szkoleniowe CINDOR było przez wiele lat inicjatorem i uczestnikiem licznych narodowych i międzynarodowych projektów w wielu dziedzinach.
Translate »