Menu Zamknij

Istituto Istruzione Superiore E. Majorana – A. Cascino

Na kompleks I.I.S. ’Majorana – General A. Cascino’ składają się dwie szkoły średnie, jedna kładzie nacisk na przedmioty klasyczne, druga na przedmioty ścisłe. W jednej ze szkół naucza się takich przedmiotów jak: mechanika, mechatronika, energia elektryczna, elektronika, informatyka, telekomunikacja, chemia, materiały i biotechnologia. W drugiej szkole naucza się głównie języków, takich jak greka i łacina. W programie nauczania obu szkół systematycznie podkreśla się wagę problemów środowiskowych. Wspólnym celem realizowanych w tych szkołach programów edukacyjnych jest wykształcenie ucznia-profesjonalisty umiejącego radzić sobie w różnych miejscach pracy, młodego człowieka potrafiącego sprostać nowoczesnym wyzwaniom technologicznym.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem sprawdzonych metod i narzędzi podporządkowanych wymogom tegoż egzaminu tak, aby osiągnąć jak najwyższy poziom znajomości języka i spełnić wymagania egzaminacyjne. W ramach przygotowania uczniów do tego egzaminu powstaje portfolio, a naukę wieńczy staż w jednej ze szkół w Zjednoczonym Królestwie, na Malcie lub w Stanach Zjednoczonych. W szkole pracuje dwóch wykładowców będących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

Aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki używa się wszelkich nowoczesnych strategii, szczególnie służących komunikacji, podejścia emocjonalnego, metodę odwróconej lekcji oraz pracę w grupach. Mocno wykorzystywana jest także integracja sensoryczna.

I.I.S. ’Majorana – General A. Cascino’ ma doświadczenie w projektach unijnych. Ostatni projekt, zatytułowany “Kultura” pokazuje jak wykorzystać odrębność kulturową do włączenia imigrantów i mniejszości kulturowych w życie społeczne, administracyjne, kulturalne, polityczne i gospodarcze kraju.

Każdego roku uczniowie I.I.S. ’Majorana – General A. Cascino’ biorą udział w programie Euroscola, gdzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, wcielają się w role delegatów, omawiają kwestie zanieczyszczenia i innych problemów środowiskowych, następnie opracowują możliwe rozwiązania problemów i poddają je głosowaniu. Jesteśmy przekonani, że zarówno stosowane przez naszych nauczycieli metody dydaktyczne, jak i nasze doświadczenie z poprzednich projektów będzie stanowiło wartość dodaną dla przyszłej współpracy.

W szkole uczy się 1200 uczniów i pracuje 80 nauczycieli.

Translate »