Menu Zamknij

Krótki program szkoleniowy kadry w Portugalii

W spotkaniu wzięło udział po 3 przedstawicieli zespołów ze wszystkich krajów partnerskich: nauczyciele, dyrektorzy szkół. Po stronie gospodarza do działań włączyli się także uczniowie, absolwenci, lokalni przedsiębiorcy, szkoleniowcy spoza szkoły, studenci współpracujący z portugalską szkołą w ramach unijnych projektów młodzieżowych, pracownicy administracyjni i obsługa szkoły.
Pierwszego dnia zaprezentowano szkołę CINDOR oraz zwiedziliśmy lokalne przedsiębiorstwa produkujące Filigree (filigranowa biżuteria), miejsca w których uczniowie szkoły CINDOR odbywają praktyki.
Drugiego dnia wzięliśmy udział w wycieczce po centrum historycznym Porto, odbyliśmy rejs statkiem po rzece Douro, by następnie zwiedzić typowe piwnice, w których od lat produkuje się i przechowuje charakterystyczne dla regionu wina Porto – kulturowy symbol północnego regionu kraju.
Następnie wzięliśmy udział w sesji szkoleniowej na temat wzmocnienia aktywnej postawy obywatelskiej poprzez projekt multidyscyplinarny. Szkolenie przybliżało metodę Project Based Learning. Nauczyciel przedstawił etapy i strategie pracy projektowej, rezultaty swojej pracy oraz metody dzielenia się nimi na przykładzie swoich własnych, udanych projektów.
Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych, pierwszej, na temat narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w edukacji formalnej i pozaformalnej, wykorzystaniu mediów społecznościowych do rozwoju umiejętności współpracy oraz drugiej, na temat kreatywności i metod nauki wykorzystywanych w edukacji pozaformalnej z praktycznymi ćwiczeniami.
Czwartego dnia odbyły się warsztaty na temat Gender i włączenia społecznego w rzeczywistości szkolnej. Uczestnicy opracowywali metody obalania mitów na temat wyłączności posiadania określonych umiejętności i zdolności u przedstawicieli konkretnej płci.
Po przerwie obiadowej odbyła się sesja na temat graficznego projektowania komunikacji w kreatywnym przedsiębiorstwie. Uczestnicy pracowali w grupach i omawiali, analizowali strategie wykorzystywania przez uczniów bloga do promowania rezultatów pracy. Mieli możliwość poznać bardzo dobrze rozwijające się przedsiębiorstwo jednej z absolwentek szkoły CINDOR, która na własnym przykładzie pokazała, jak dobrze zaprojektowany blog pomaga rozwinąć biznes.
Ostatniego dnia nauczyciele wzięli udział w prezentacji i praktycznych ćwiczeniach na temat kreatywnego wykorzystania aplikacji mobilnych w klasie.
Spotkanie było okazją do promocji szkoły, zaangażowania się w jej działania osobom spoza placówki i tym samym szansą poznania jej możliwości, zakresu działania, oferty edukacyjnej, itp.

 

Translate »