Menu Zamknij

Galeria

Spotkania koordynatorów

Dla sprawnej realizacji projektu zaplanowaliśmy 4 trzydniowe Międzynarodowe Spotkania Projektowe, po jednym u każdego z partnerów. Dotychczas odbyły się trzy spotkania. Przedstawiciele kadry wszystkich szkół partnerskich spotkali się w Jassy, w Rumunii, w dniach 28.10.2015 – 30.10.2015, w Civitavecchia, we Włoszech, w dniach 30.05. 2016 – 01.06.2016 oraz w dniach 13.03.2017 – 15.03. 2017.

Pierwsze spotkanie poświęcone było m. in. opracowaniu szczegółowego harmonogramu działań projektowych, szczegółowego planu najbliższych spotkań (mobilności), uzgodnieniu ewentualnych modyfikacji, a także analizie potencjalnych zagrożeń i wskazaniu sposobów zapobiegania im.

Drugie odbyło się m.in. celem dokonania analizy osiągniętych dotychczas rezultatów, zapoznania się z ewaluacją dotychczasowych działań oraz przedstawienia informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu w każdej z placówek pomiędzy terminami mobilności. Omówiono także szczegółowy harmonogram działań na kolejne miesiące a także stworzono szczegółowy raport z działań oraz raport finansowy po pierwszym roku projektu.   Trzecie spotkanie, z racji trudnej sytuacji w Turcji, odbyło się po raz kolejny we Włoszech. Wraz z przedstawicielami wszystkich krajów partnerskich omawialiśmy sprawy organizacyjne, takie jak: raportowanie, upowszechnianie projektu, kwestie finansowe, działanie ewaluacyjne, sprawy organizacyjne dotyczące nadchodzących mobilności, rezultaty pracy intelektualnej a także aktywność uczniów biorących udział w projekcie.

Kolejne i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie w Polsce w dniach 5.06 – 7.06. 2017 i będzie służyło podsumowaniu dotychczasowych działań oraz ustaleniu zasad dalszej współpracy, służącej upowszechnianiu projektu.

Translate »