Menu Zamknij

Długoterminowa wymiana uczniów w Portugalii

W wymianie uczestniczyły dwie uczennice klasy pierwszej: Sonia i Oliwia. Obie szkoły: wysyłająca i przyjmująca opracowały wspólnie Porozumienie dotyczące programu zajęć uczennic w czasie pobytu w szkole przyjmującej. Przygotowano szczegółowy plan lekcji uwzględniający lekcje zorganizowane w szkole przyjmującej oraz lekcje online wynikające z planu zajęć w szkole macierzystej.

Oprócz codziennych zajęć wynikających z planu uczennice miały okazję, dzięki swoim opiekunom oraz nauczycielom i kolegom ze szkoły goszczącej poznać najważniejsze zabytki Porto i okolic, historię regionu, miejscowe zwyczaje, regionalną kuchnię oraz podstawy języka portugalskiego. 
Dwumiesięczna mobilność była ogromnym wyzwaniem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników wymiany. Musieliśmy sprostać wszystkim wymogom formalnym i związanym z tym procedurom. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy i dużemu zaangażowaniu wszystkich osób odpowiedzialnych za mobilność. Przyczyniło się to do wzrostu umiejętności organizacyjnych, kompetencji językowych oraz interpersonalnych. 

Uczennice biorące udział w wymianie znacząco podniosły swoje kompetencje językowe, dzięki uczestnictwu w zajęciach w szkole goszczącej ale także codziennym relacjom z opiekunami, rówieśnikami i innymi poznanymi mieszkańcami Porto. Dwumiesięczny pobyt w innym kulturowo środowisku przyczynił się do wzrostu ich samodzielności, umiejętności radzenia sobie w nowych, nieznanych sytuacjach,  współpracy oraz przedsiębiorczości. Praktyczne zajęcia, w których uczestniczyły w szkole goszczącej umożliwiły poznanie specyfiki szkoły ale także problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie mieszkający w tamtym regionie. Zadania projektowe, które uczennice miały opracować w czasie mobilności, tzn. prowadzenie bloga, multimedialny przewodnik, prezentacje, rozwinęły ich kompetencje IT, kreatywność, znajomość lokalnych tradycji, historii, dorobku kulturowego.

Translate »