Menu Zamknij

O projekcie „Our Earth, Our Home” 2020 – 2023

Projekt “Our Earth, our home” zakłada współpracę sześciu szkół ponadpodstawowych z Dublina w Irlandii, Písek’a w Czechach, Partinico we Włoszech, Poznania z Polski, Dorohoi z Rumunii oraz z Denizli z Turcji. 

Celem naszego projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału uczniów i nauczycieli szkół partnerskich poprzez działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Do innych priorytetów projektu należą: wzmocnienie świadomości na temat wartości dziedzictwa kulturowego oraz włączenie społeczne. 

Zaplanowaliśmy 6 wymian uczniowskich, po jednej w każdym z krajów partnerskich (4 uczniów i 2 opiekunów). Chcemy wzmocnić w uczestnikach projektu poczucie odpowiedzialności za losy planety, poczucie przynależności do miejsca zamieszkania nie tylko z punktu widzenia troski o dobro środowiska, ale także pod kątem dziedzictwa kulturowego. Chcemy promować poczucie jedności i wspólnych celów, a także rozwijać umiejętności społeczne oraz językowe. Będziemy szczególnie angażować osoby ze środowisk defaworyzowanych. 

Wymiany:

Październik 2020 – Polska Let’s engage in climate change

Marzec 2021 – Czechy – Clean sources of energy

Maj 2021 – Rumunia – Let’s plant a tree and save a forest

Październik 2021 – Włochy – POLLUTION – causes and possible solutions

Marzec 2022 – Turcja – Let’s boost the environmental awareness

Maj 2022 – Irlandia – Human impact on the environment

Translate »