Menu Zamknij

Bolvadin Anadolu Lisesi – Turcja

Bolvadin Anadolian jest państwową szkołą średnią ogólnokształcącą. Przyjmuje uczniów na podstawie ich osiągnięć w ogólnokrajowym badaniu wyników szkół w Turcji. Edukacja w szkole trwa 4 lata. Poza językiem tureckim, naucza się tu także języka niemieckiego oraz angielskiego. W szkole uczy się 224 uczniów w 13 klasach, a pracuje 23 nauczycieli. Uczniowie mają do wyboru różne rodzaje zajęć i specjalności. Jest profil matematyczny, nauki ścisłe, społeczne oraz profil językowy.
Wizja szkoły: Zgodnie z założeniami programu szkół średnich w Turcji szkoła przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki na uczelni wyższej. Poza tym placówka dba o to, by wspierać rozwój społeczny, emocjonalny i fizyczny wszystkich jej studentów. Promuje dążenie do realizacji celów oraz świadomość międzynarodową swoich przyszłych absolwentów. Misją szkoły jest wychowywać ludzi otwartych na inne kultury, ludzi odnoszących sukcesy akademickie, mających rozległą wiedzę na różne tematy, ludzi o wysokiej kulturze osobistej, myślących, oddanych lokalnym wartościom, ale jednocześnie otwartych na wartości uniwersalne, ludzi umiejących posługiwać sie dwoma językami obcymi.
Celem szkoły jest przemiana poprzez projekty unijne. Filozofią szkoły jest przekonanie, że uczniowie lepiej przyswajają wiedzę używając możliwie jak najwięcej kanałów percepcji, że uczą się uczestnicząc czynnie w procesie nauczania, przejmując kontrolę nad swoją nauką i biorąc odpowiedzialność za efekty swoich działań.
Nauczyciele chcą mieć łatwy dostęp do wiedzy oraz najnowszych technik nauczania. Wierzą, że to pomoże im w nauczaniu, a uczniom pozwoli spojrzeć na świat z dużo szerszej perspektywy, pozwoli im na samodzielne kształtowanie rzeczywistości, w której żyją, na bycie innowacyjnym, na samodzielne mierzenie jakości i ilości wiedzy, którą przyswajają. Pozwoli im to uzupełnić swoje braki i przygotuje na dynamicznie zmieniającą się przyszłość.

Odwiedź witrynę szkoły!

Translate »