Menu Zamknij

Kick-off meeting in Sofia, Bulgaria

Dzień I:
W trakcie spotkania odbyła się prezentacja harmonogramu i budżetu projektu „Digital
pedagogical strategy for Z generation„. Partnerzy podzielili się swoją dotychczasową
wstępną pracą nad przydzielonymi zadaniami. Wywiązała się szczegółowa dyskusja na temat
struktury, obowiązków i praktycznych zagadnień każdego partnera.
Tego dnia wszyscy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje szkoła, która jest koordynatorem
projektu – poznaliśmy nauczycieli zaangażowanych w projekt, zwiedziliśmy budynek i
uczestniczyliśmy w zajęciach z wykorzystaniem IT.
Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie wszystkich partnerów w tradycyjnej bułgarskiej
restauracji „Cherevermeto”.
Dzień II:
Drugiego dnia na zakończenie spotkania wszyscy partnerzy uzgadniają, co następuje:
• Output 1 – każdy partner prześle zadanie do PRIOS zgodnie z opisem w Agendzie
(termin – do końca maja 2022).
• Output 2 – każdy partner wyśle zadanie do ValueMe zgodnie z opisem w Agendzie
(termin – do końca maja 2022).
• Output 3 – kwestia ta zostanie sfinalizowana podczas LTT na Litwie w sierpniu 2022.
• Wszyscy partnerzy uzgadniają treść: Planu Jakości, Podręcznika projektu,
Internetowych narzędzi do mapowania, Planu upowszechniania, Zestawu narzędzi
online.
• Wszyscy partnerzy zgadzają się na kolejne LTT, które odbędzie się w Wilnie, na Litwie
w dniach 16-18.08.2022.
• Wszyscy partnerzy uzgadniają, że kolejne TPM odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-
9.11.2022.
• Wszyscy partnerzy uzgadniają, że ostatnie TPM odbędzie się w Oslo, w Norwegii w
dniach 25-26.04.2023.
• Wszyscy partnerzy zgadzają się regularnie wypełniać arkusze rozpowszechniania i
wysyłać wszystkie potrzebne raporty do koordynatora.
• Następne spotkanie on-line i kolejne kroki: 15 marca 2022 r. od godz. 18:00 czasu
środkowoeuropejskiego.

Translate »